Tavie ® African Design

Het Tifinac schrift

De Touareg zijn een Berbervolk van nomadische veetelers en handelaren in de Sahara en Sahel. Ongeveer tweederde van de naar schatting anderhalf miljoen Touareg die in Niger wonen, gebruiken dagelijks hun traditionele taal, het “Tamasheq”. Er bestaat ook nog een oude schrijfvorm van het Tamasheq, namelijk het “Tifinac”. Het Tifinac is ontstaan in de periode tussen 9000 en 6000 voor Christus en opgebouwd uit eenvoudige geometrische tekens. Afhankelijk van de betreffende regio wordt gebruik gemaakt van 21 tot 27 tekens.
Het Tifinac wordt traditioneel op stenen, boomstronken of in het zand geschreven en is heel moeilijk om te ontcijferen.

Het Tifinac wordt tegenwoordig niet meer onderwezen op school. Overdracht vindt alleen nog plaats van de ouders op de kinderen, als onderdeel van het in stand houden van de Touareg identiteit. Het aantal jongeren dat het Tifinac beheerst, wordt daardoor steeds kleiner. Waar de meesten nog wel in slagen, is het schrijven van hun eigen naam in Tifinac.

De UNESCO stelt zich ten doel om het Tifinac te revitaliseren. Al in 1966 heeft de organisatie Tifinac opgenomen als beschermde taal. Deze en meer recente inspanningen hebben ertoe geleid dat er onder Touareg groepen een sterke interesse leeft voor deze oude schriftvorm; daarnaast heeft de aandacht voor het Tifinac geleid tot trotse gevoelens bij de Touareg omdat zij in staat zijn het Tifinac actief te gebruiken. De “Association pour la promotion des Tifinac” (APT) in Agadez ijvert ook voor het behoud van dit schrift. Het Tifinac illustreert dat er contacten zijn geweest tussen de Touareg en de Romeinse en Punische, vroegere Noord-Afrikaanse bewoners van Noord-Afrika hun alfabet is direct van het Punische alfabet afgeleid.

Het Tifinac schrift, een onderdeel van de cultuur van de Touareg om trots op te zijn, is verweven in de producten en branding van Tavie: als beeldmerk en in de gravures op de zilveren schijven zoals in de schaal Rayon de Soleil. Bovendien dragen de schijven de initialen – in Tifinac – van de zilversmid.
Nederlands
Francais
English
Deutsch
© 2009 Tavie - all rights reserved
Tavie is a brand of Tahoua Import